Berou do armády s pankreatitidou?


Podle lékařských statistik jsou dnešní branci často vyšetřeni s vážnými nemocemi, které jsou kontraindikací vojenské služby. Pankreatitida, což je zánět slinivky břišní, je považována za patologii, která se často vyskytuje u mladých lidí ve vojenském věku. Můžete se připojit k armádě s pankreatitidou, ale s odpovídající formou nemoci a se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Vhodnost pro službu podle závažnosti nemoci

Existuje řada zvláštních legislativních dokumentů upravujících nábor mladých lidí do ruské armády. Dokument „Seznam nemocí“ uvádí seznam závažných nemocí, u nichž osoba ve věkové hranici za branné povinnosti dostává plnou výjimku z armády nebo odklad, dokud se nezlepší zdravotní stav..

Článek 59 specifikovaného dokumentu určuje vhodnost pro doručení v závislosti na závažnosti a typu pankreatitidy.

Specifičností léčby tohoto onemocnění je dodržování přísné stravy, lékové terapie a absence fyzického přetížení. Život v armádě vám nedovoluje dodržovat všechna pravidla nezbytná pro zotavení.

Jídlo vojáků a těžká fyzická aktivita povedou k okamžitému zhoršení nemoci.

Lékaři vojenské a evidenční kanceláře studují diagnózu a zdravotní anamnézu mladého muže v armádě, předepisují nezbytná vyšetření a vydávají rozhodnutí v souladu se zákonem.

Článek 59 „Plány nemocí“ zvažuje 3 formy průběhu chronického zánětu slinivky břišní, podle kterého je rozhodnuto o propuštění ze služby - body A, B, C.

Bod A

Uvedená položka kombinuje typy těžké pankreatitidy. To může zahrnovat zánět slinivky břišní s narušenou endokrinní funkcí spojenou s uvolňováním hormonů - glukagonu a inzulínu. Takové příznaky naznačují závažnou endokrinní patologii..

Položka A zahrnuje pankreatitidu se závažným poškozením vylučovací funkce pankreatu, která zabraňuje produkci specifických enzymů a negativně ovlivňuje proces rozkladu potravin..

Odvedenec s popsanými patologiemi se považuje za nevhodný pro vojenskou službu s přiřazením skupiny „D“.

Skupina "B"

Skupina „B“ je přiřazena mladému muži, který má zdokumentované onemocnění slinivky břišní související s odstavcem C výše uvedeného článku tohoto dokumentu..

Bod B se týká prodlužené pankreatitidy se vzácnými obdobími exacerbace (ne více než 2krát ročně), což dobře reaguje na léčbu. Ve fungování pankreatu existují mírné odchylky od normy..

Pankreatitida a armáda - berou se do armády s chronickou pankreatitidou??

Jsou přijímáni do armády s pankreatitidou? Závisí to na řadě faktorů. Mimo jiné se hodnotí závažnost současné orgánové dysfunkce. Frekvence relapsů je důležitá. Nemoc se objevuje v harmonogramu podle článku 59. Po posouzení situace lékaři přiřadí kategorii B, C nebo D.

Berou do armády s pankreatitidou: diagnostika a kategorie

Obecně se onemocnění hodnotí takto:

 • Pro menší porušení je přiřazena kategorie B.
 • S mírnými poruchami a častými relapsy - B.
 • Těžká porušení - D.

Enzymy jdou do žaludku, ne do dvanáctníku. To způsobuje zánět. Toto onemocnění také negativně ovlivňuje játra a žlučník. Postiženo je mnoho orgánů trávicího traktu. Kombinace pankreatitidy s dalšími onemocněními trávicího traktu a gastritidy je běžná.

Existuje akutní pankreatitida, která je akutně symptomatická. Existuje chronická forma, vyjádřená pomalým kurzem. K dispozici je také relaps. Projevuje se v pravidelných exacerbacích.

Každá z těchto formulářů by měla být deklarována na vojenském úřadu pro registraci a zařazení. Lékařské doklady budou vyžadovány při potvrzení. To jsou výsledky laparoskopie, ultrazvuku, FGDS. Diagnostika různých forem má určité rozdíly. Dokumenty proto mohou vyžadovat mírně odlišné.

Vezmou do armády pankreatitidu a jak prokázat přítomnost diagnózy?

Nikdo nebude věřit tomu slovu ve vojenské registrační a přijímací kanceláři. Je důležité mít lékařské doklady, osvědčení. Pokud máte nemoc, je lepší se včas poradit s lékařem. Poté bude lékařský záznam obsahovat informace o průběhu nemoci. To je také důležité. K potvrzení této diagnózy jdou k gastroenterologovi.

Jsou přijímáni do armády s pankreatitidou? Jak již bylo uvedeno, záleží na formě průběhu a intenzitě projevu nemoci. U akutní pankreatitidy je tato služba vyloučena. Koneckonců, to se projevuje tvrdě. Tělo dostane intoxikaci díky produkovaným enzymům. Pacient by měl být léčen v nemocnici.

Chronická forma je méně akutní. V každém případě je však přítomno neustálé špatné zdraví. Příznaky jsou implicitní. Na pravé straně je pravidelná bolest, těžkost. Může dojít k pálení žáhy a říhání. Jsou nauzey, poruchy stolice. K relapsům dochází v důsledku nesprávné stravy, alkoholu. Mohou vycházet z nervů a za jiných okolností.

Míra recidivy je důležitá. Pokud se vyskytují častěji než 2krát ročně, je jim přidělena kategorie B. Je důležité, aby vězň strávil nejméně 2 měsíce v nemocnici za rok. Potřebujeme potvrzení, že osoba byla v nemocnici. Všechna osvědčení musí být předložena vojenskému úřadu pro registraci a zařazení. Pokud není potvrzeno, bude mladému muži přidělena kategorie B. Pokud však během služby dojde k relapsu, může být mladý muž propuštěn..

Je možné vyloučit vojenskou službu?

Stanovení diagnózy není v kompetenci IHC na komisi. Je však povinna to zkontrolovat. Pokud je v novinách připravených a poskytnutých mladými muži uvedeno, že jde do armády s pankreatitidou, mělo by to přitahovat pozornost lékařů. Aby se mohli rozhodnout, musí znát závažnost. Pokud jsou uvedeny pouze drobné problémy, bude mladý muž sloužit s kategorií B. V případě mírných porušení to bude B. Závažné problémy zcela vylučují službu. Kategorie D je přiřazena.

Pro objasnění diagnózy může být branec poslán k vyšetření do nemocnice. Tam bude nutné získat posudek lékaře. Tento závěr umožní odborníkům učinit konečné rozhodnutí..

Je-li pankreatitida akutní, bude odveden braný oddech. Kategorie D to dá na 6-12 měsíců. Dále budete muset lékařskou prohlídku znovu složit. Chronická forma zahrnuje uvolnění za určitých podmínek. Pokud nedochází ke stálé remisi a dochází k pravidelným relapsům, jsou propuštěny z provozu. Totéž platí pro narušenou funkci sekrece. Pokud léčba nepomůže, je mladý muž propuštěn..

Vojenská fitness kategorie
(Sloupec I)

Poznámka: Položka „a“ zahrnuje:

 • cirhóza jater;
 • chronická progresivní aktivní hepatitida;
 • chronická recidivující těžká pankreatitida (přetrvávající pankreatická nebo pankreatogenní průjem, progresivní vyčerpání, polyhypovitaminóza);
 • důsledky rekonstrukčních operací na choroby slinivky břišní a žlučových cest;
 • komplikace po operaci (biliární, pankreatické píštěle atd.);

Po resekci laloku nebo části slinivky břišní pro nemoc, občané při počáteční vojenské registraci, odvedení na vojenskou službu (vojenský výcvik), přijetí na vojenskou službu na základě smlouvy, ve vojenských vzdělávacích institucích, vojáků, námořníků, seržantů a předáků vojenská služba na základě smlouvy nebo na základě smlouvy, se zkoumá v položce „a“.

Důstojníci, rozkazové a rozkazové důstojníci jsou vyšetřováni v položce „a“ nebo „b“ v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti dysfunkce jater.

Položka „b“ zahrnuje:

 • gastritida, gastroduodenitida se zhoršenou sekrecí, kyselinotvorné funkce, časté exacerbace a malnutrice (BMI 18,5-19,0 ​​nebo méně), vyžadující opakovanou a dlouhodobou hospitalizaci (více než 2 měsíce) s neúspěšnou léčbou v lůžkových podmínkách;
 • chronická hepatitida se zhoršenou funkcí jater a (nebo) mírnou aktivitou;
 • chronická cholecystitida s častými (2 a vícekrát ročně) exacerbacemi vyžadujícími hospitalizaci;
 • chronická pankreatitida s častými (2 a vícekrát ročně) exacerbacemi a narušenou sekreční nebo endokrinní funkcí;
 • důsledky chirurgické léčby pankreatitidy s následkem v pseudocystě (marsupilizace atd.).

Po odstranění žlučníku nebo chirurgickém ošetření onemocnění žlučovodů, slinivky břišní s dobrým výsledkem, občané při prvotní registraci na vojenskou službu, odvedení (vojenský výcvik), zápis do vojenské služby na základě smlouvy a ve vojenských vzdělávacích institucích a vojenském personálu podstupujícím armádu konsignační služba, jsou přezkoumány pod položkou „b“ a vojenský personál podstupující vojenskou službu na základě smlouvy je přezkoumán pod položkou „c“.

Položka „c“ zahrnuje:

 • chronická gastritida, gastroduodenitida s lehkým narušením sekreční funkce se vzácnými exacerbacemi;
 • dyskineze žlučových cest;
 • fermentopatická (benigní) hyperbilirubinémie;
 • chronická cholecystitida, cholesteróza žlučníku, pankreatitida se vzácnými exacerbacemi s dobrými výsledky léčby.

U chronické hepatitidy bez narušení funkce jater a (nebo) s minimální aktivitou, občané při počáteční vojenské registraci, odvod (vojenské školení), zápis do vojenské služby na základě smlouvy a ve vojenských vzdělávacích institucích, vojáci, námořníci, seržanti a mistři, kteří vykonávají vojenskou službu na základě smlouvy nebo na základě smlouvy, jsou vyšetřeni v bodě „b“ a důstojníci a důstojníci rozkazu (důstojníci rozkazu) jsou vyšetřováni v bodě „c“.

Berou do armády pankreatitidu - shrnují-li se

Tudíž neslouží s pankreatitidou ve vážném průběhu. Ale v jiných situacích může být mladý muž poslán do armády. S mírným onemocněním je služba obvykle bezproblémová. Koneckonců, jídlo v moderní armádě je dietní. Mladý muž bude jíst pravidelně, jednoduchá a zdravá jídla. To může mít pozitivní vliv na stav gastrointestinálního traktu..

Ale v těžké formě, nemoc způsobuje neustálé špatné zdraví a mnoho příznaků, Je velmi problematické nosit je na nohou. Proto jsou osvobozeni od služby.

Raději jít na léčbu včas. Lékaři mohou pomoci i se složitými formami nemoci.

Jsou rekruti s pankreatitidou přijímáni do armády?

Vždy bezplatná právní pomoc:

Zánětlivý proces v pankreatu se obvykle zhoršuje v pravidelných intervalech. V průběhu času se povaha onemocnění stává chronickou, vyvíjí se pankreatitida. Příčinou patologie je škodlivý účinek alkoholu, nevyvážená strava, gastrointestinální onemocnění nebo funkční změny v zažívacím systému..

Neexistují žádné věkové kategorie pro tuto nemoc, takže je diagnostikována iu mladých mužů, kteří čekají na odvod. A otázka, zda vstupují do armády s pankreatitidou? - zaujímá, pokud to není čestné, pak poslední místo ve statistice.

Různé projevy pankreatitidy

Pankreatitida, stejně jako jakékoli jiné onemocnění, má několik fází vývoje. Kromě toho se příznaky mohou projevovat samostatně pro každou osobu. Přibližně polovina nemocí diagnostikovaných během volání je v počátečním asymptomatickém stádiu, takže mladý muž nemusí ani hádat, jaké onemocnění se v jeho těle vyvíjí.

Článek 59, který obsahuje tuto diagnózu v seznamu nemocí, popisuje tři stádia dysfunkce pankreatu. Zahrnují jak osvobození od služby, tak způsobilost k odvodu..

 • Nejzávažnější forma průběhu nemoci je popsána v odstavci „a“ tohoto článku a zahrnuje neustálé relapsy, které nakonec vedou k sekreční dysfunkci. To je zase plné porušování obsahu hormonů v krvi. Jako řetězec se komplikace přenášejí do endokrinního systému.
 • Chronická pankreatitida, která se zhoršuje více než dvakrát ročně, určuje kategorii občanů, jejichž diagnóza odpovídá čl. 59 písm. B)..
 • Nakonec identifikovaná nemoc v počátečním stádiu, kdy je porušení zanedbatelné, odkazuje na položku „c“.

Nyní, aby bylo možné určit, zda je pravděpodobnost hovoru s jedním nebo jiným projevem nemoci vysoká, zbývá porovnat vaši diagnózu s jedním ze tří stupňů. To je přesně to, co odborníci dělají při provádění lékařských vyšetření..

Pokud jsou relapsy s chronickou pankreatitidou doprovázeny přítomností diabetes mellitus a průjmem, čeká se na úplné osvobození od služby kvůli odebrání z vojenské registrace. Je pozorována celková deplece a polyhypovitaminóza. To také zahrnuje pooperační stav, když byl odstraněn slinivka břišní. Jak víte, kategorie „D“ charakterizuje podobný přístup ke službě.

Kategorie „B“ také neznamená povinnou vojenskou službu, ale za brannou službu se stává branný a může být vypracován za války. Tato kategorie se přiřadí, pokud diagnóza odpovídá čl. 59 odst. B), tj. Je zaznamenána přítomnost periodických exacerbací..

Mírnější stádium má následující charakteristické rysy: stabilní remise v čase, pozitivní účinek léčby, snížení frekvence exacerbací na dvakrát ročně nebo méně. Mladý muž bude sloužit, budou pro něj nepřístupné pouze takové druhy vojáků, jako jsou vzdušné síly, pohraniční vojska, speciální jednotky a námořnictvo. Vojenský průkaz bude mít kategorii "B".

Je třeba poznamenat, že odborníci lékařské komise stále vykazují určitý druh iniciativy, která není uvedena v seznamu nemocí. Měl by však být zaměřen na zájmy brance, jinak může hájit svá práva u soudu. Článek tedy nestanoví odklad, ale podrobnější přezkoumání, a aby mohl podstoupit léčebný postup, může vojenská komise přiřadit kategorii „G“, která poskytne zpoždění o šest měsíců.

Příprava na lékařské vyšetření

I když mladý muž pálí s touhou plnit své povinnosti, nemoci, jako je pankreatitida, se v každodenním životě armády dobře nezabývají, je proto nutné získat propuštění. K tomu je však třeba doložit, že zdravotní stav odpovídá kategorii „B“ nebo „D“.

Neexistuje žádný standardní seznam dokumentů, ale jakýkoli dokument prokazující vaši návštěvu u lékaře bude užitečný při verdiktu odborníků. V tomto ohledu je nezbytné uchovávat všechny záznamy lékaře v nemocnici. To mohou být výsledky vyšetření, lékařský průkaz samotný, výpis z nemocnice, lékařský závěr.

Připravte se mentálně na skutečnost, že ani uvedené dokumenty vám neumožní získat vojenský průkaz bez omezení. Nikdo neporuší vaše práva, ale můžete být vyzváni k dalšímu testování. Pokud nemoc není simulovaná, pak se není čeho bát.

Jedinou nepříjemností je ztráta času. Pokud neprovedete popsanou přípravu, může vás komise mylně klasifikovat jako vhodnou. To neznamená, že jsou neprofesionální, pouze že jejich odpovědnost nezahrnuje přímou diagnózu. Jako základ by měli použít dokumenty dostupné na klinice nebo, pokud takové neexistují, poslat je k další diagnostice.

Armáda chronické pankreatitidy

Berou do armády s chronickou pankreatitidou: osvobození od služby

Zda zdraví mladého muže mu umožňuje sloužit v armádě, je stanoveno na základě „Seznamu nemocí“ pro vojenskou službu. V článku 59 je kromě jiných onemocnění zažívacího systému indikována pankreatitida - zánět slinivky břišní, který se vyskytuje v akutní nebo chronické formě.

Toto onemocnění se může vyvinout v každém věku, problémy se objevují v dětství, dospívání a dospívání. Pravděpodobnost vstupu do armády s pankreatitidou je stanovena na základě závažnosti a komplikací nemoci.

Podle toho se dělí tři kategorie:

 • "D" - těžký průběh choroby;
 • "B" - stav střední závažnosti;
 • "B" - mírná forma choroby.

Informace o stupni vhodnosti rekrutů jsou k dispozici pro všeobecné použití.

Odkaz! S přesnými výsledky diagnostiky a vyšetření můžete předběžně posoudit své šance na obsazení v armádě nebo osvobození od ní.

Kompletní vydání

Kategorie "D" definuje závažnou formu chronické pankreatitidy s významnou dysfunkcí pankreatu, včetně:

 • zvýšené hladiny glukózy v krvi - diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, vyžadující stálou terapii a určitý životní styl;
 • nedostatek vitamínu, který se projevuje obecně slabostí, letargií, únavou, podrážděností, narušením emočního stavu;
 • průjem způsobený nedostatkem trávicích enzymů;
 • vyčerpání kvůli nedostatku hormonů.

V tomto případě dochází k častým exacerbacím onemocnění, stav remise (přetrvávající oslabení symptomů) prakticky chybí.

Tato kategorie zahrnuje také následující komplikace nemoci:

 • píštěl pankreatu - patologické narušení integrity orgánové membrány;
 • resekce - chirurgický zákrok k odstranění části žlázy postižené hnisavým zánětem nebo smrtí tkáně.

S touto formou nemoci a přítomností komplikací jsou pankreatitida a armáda nekompatibilní. Odvedenec je vystaven vojenským průkazem, do pasu je umístěna značka o úplném osvobození od služby v době míru a během války.

Kategorie "B" je zařazena v případě chronické pankreatitidy s případy exacerbace více než dvakrát ročně a také se známkami zhoršení fyziologické schopnosti pankreatu produkovat nezbytné hormony..

Mladý muž s touto formou nemoci je v řadách ozbrojených sil uznán jako omezeně způsobilý k výkonu služby, je osvobozen od branné povinnosti, dostává vojenský průkaz a je připsán do rezervy. Opětná certifikace příslušnosti k uvedené kategorii není nutná.

Muž s pankreatitidou spadající do kategorie „B“ je přijat do armády, pouze pokud je zavedeno stanné právo nebo je zahájeno nepřátelství.

Povoleno sloužit

Volání do služby je možné, pokud nemoc pokračuje bez jakýchkoli zvláštních komplikací a je charakterizována následujícími příznaky:

 • vzácné zhoršení příznaků - méně než dvakrát ročně;
 • stabilní remise - stabilní, dlouhodobé zlepšení stavu pacienta;
 • znatelný pozitivní účinek po léčbě;
 • žádné komplikace;
 • drobné dysfunkce pankreatu.

Kategorie "B" je určena pro některé odchylky ve zdraví budoucího vojáka, které mu nezabrání provádět vojenskou službu. Odvedenec je povinen sloužit v armádě, s výjimkou některých zvláštních sil. Nemůže být zapsán do řad:

 • mariňáci;
 • výsadkáři;
 • pohraniční stráže;
 • ponorky;
 • tankery.

Ve všech ostatních případech je mladý muž považován za schopný sloužit v armádě. Pankreatitida a armáda mohou být kombinovány, ale v některých případech.

Aby ospravedlnili úplnou nebo částečnou platební neschopnost, musí občané poskytnout nezbytné dokumenty vojenské registrační a přijímací kanceláři.

Seznam dokumentů pro předložení vojenské komisi:

 1. Zdravotní záznam - doporučuje se originál nebo kopie ověřená podpisy a pečetí zdravotnického zařízení.
 2. Osvědčení kliniky potvrzující diagnózu s podrobnou anamnézou vývoje onemocnění a stavu pacienta po dobu vyšetření.
 3. Informace o laboratoři, instrumentální studie s připojením výsledků.
 4. Výňatky ze zdravotnických zařízení během lůžkového pobytu v nich během exacerbace a hospitalizace.
 5. Závěry a údaje z vyšetření od gastroenterologa.

Pozornost! Při absenci plného objemu dokumentů má komise vojenského registračního a přijímacího úřadu právo poslat do vojenské nemocnice konskripci k další prohlídce.

V lékárně se mladý muž podrobuje léčbě po dobu 6 měsíců. Na toto období je dočasně osvobozen od branné povinnosti. S přibývajícím věkem návrhu se mnoho mladých lidí trpících chorobami slinivky břišní zajímá o otázce jejich vhodnosti pro vojenskou službu a o tom, zda jsou převezeni do armády s chronickou pankreatitidou.

Vážné zdravotní problémy vám umožňují získat výjimku z návrhu, pokud máte podpůrné dokumenty. Ve všech ostatních případech je branec povinen sloužit v armádě, s výhradou určitých omezení.

Pankreatitida je zánět slinivky břišní, který ovlivňuje tkáň orgánů. Výsledkem je narušení fungování trávicího systému, trávení, vstřebávání potravy a narušení obvyklých činností celého organismu..

Nemoc je doprovázena zvýšením teploty, tvorbou plynu, křečemi akutní bolesti v břiše, zvracením nečistotami žluči. Někdy může dojít ke snížení krevního tlaku a závratě. Ve složitých případech a při zanedbávání onemocnění může být nutná okamžitá hospitalizace.

Poznámka! Dlouhodobý průběh nemoci může způsobit nežádoucí následky - diabetes mellitus, vnitřní krvácení, selhání ledvin a další. Ošetřující odborník na základě výsledků testů vyhodnotí závažnost onemocnění a pravděpodobné nebezpečí v průběhu nemoci.

Pankreatitida je rozdělena do 2 typů:

 1. Akutní - prochází rychle a je nebezpečné v tom, že vede k nevratným změnám slinivky břišní.
 2. Chronický - „zvlněný“, dochází k přechodu z relapsu na remisi. V této variantě je žlázová tkáň nahrazena pojivovou tkání, která nemůže produkovat požadované enzymy. Pokud osoba přijde k lékaři se stížnostmi a příznaky pankreatitidy 2 nebo vícekrát ročně, pak je nemoc chronického typu.

Mnoho lidí ani neví o přítomnosti různých nemocí v jejich tělech, které mohou způsobit, že mladý muž není vhodný pro vojenskou službu. S ohledem na stupeň nemoci, četnost exacerbací, obecný stav v článku 59 „Seznam nemocí“ jsou popisy některých dílčích klauzulí, které určují pravděpodobnost obsazení v ozbrojených silách, nejsou způsobilé pro službu nebo dostávají odplatu:

 1. Bod A - významné poruchy a komplikace ve fungování gastrointestinálního traktu, sekreční a endokrinní dysfunkce, u kterých má mladý muž značné potíže s uvolňováním některých hormonů do krevního řečiště (inzulín, glukagon). To vede k významnému porušení nejen slinivky břišní, ale také k endokrinním poruchám..
 2. V odstavci B se stav zvažuje, když se v chronickém průběhu pankreatitidy vyskytuje častá exacerbace (několikrát ročně)..
 3. Bod B zdůrazňuje nevýznamné patologie v činnosti slinivky břišní.

Pro zařazení mladého muže do kategorie „D“ nebo „B“ a osvobození od služby musí být přítomnost příznaků a závažnost patologie potvrzena příslušnými dokumenty..

Za tímto účelem je nutné předložit dokumentaci Komisi:

 1. Výpis z ambulantní karty z polikliniky. Měl by podrobně popsat stav vězně v dané chvíli a anamnézu.
 2. Výňatky ze specializovaných nemocnic.
 3. Výsledky provedených průzkumů. Krevní testy, močové testy, ultrazvukové informace pankreatu atd..
 4. Závěr gastroenterologa.

Pokud mladý muž nepředloží seznam této dokumentace v plném rozsahu a objektivně komise zjistí klinické příznaky choroby, je mladý muž poslán na další lůžkové vyšetření. Odvedenec je zařazen do kategorie G - dočasně nevhodný. V tomto případě by měl být mladý muž dále vyšetřen ambulantně..

Pro potvrzení kontraindikací k vojenské službě u chronické pankreatitidy, odškodnění ze služby nebo přechod do rezervy je nutné předložit dokumentaci, která potvrzuje míru závažnosti nemoci, charakteristické rysy činnosti pankreatu, potřebu dlouhodobé terapie atd. Měly by to být:

 1. Výsledky úplného vyšetření, včetně laboratorní a instrumentální diagnostiky.
 2. Lékařská karta nebo z ověřených fotokopií s požadovanými razítky a podpisy.
 3. Informace o možné hospitalizaci.
 4. Vypouštění z anamnézy spojené se zhoršujícím se stavem nebo přítomností komplikací.
 5. Závěr popisující historii nemoci a charakteristiku celkového stavu.
 6. Certifikát pro gastroenterologa.

Právo na vyřešení otázky nevhodnosti mladého muže pro službu v armádě má pouze vojenská komise, která rovněž poskytuje názor na přechod služby v omezeném rozsahu nebo v určitých jednotkách. V některých případech je za účelem objasnění diagnostického závěru nebo k dalšímu vyšetřování poslán branec do vojenské nemocnice.

Pankreatitida a vojenská služba jsou vzájemně propojenými koncepty, protože průchod služby závisí na blahobytu mladého člověka, formě nemoci a charakteristických vlastnostech fungování pankreatu..

Pokud byla nemoc objevena během urgentní služby, lze vojáka uvést do provozu nebo poslat na požadovanou terapii (při této možnosti je odloženo na určitou dobu).

Armáda je vážným segmentem v životě každého mladého muže. Když posílají své dítě, aby sloužily, rodiče si musí být jisti, že jejich syn je zdravý a že bude nést nátlak armádních dnů..

Protože nemoc, jako je pankreatitida, „začíná být mladší“ a léčba musí být doprovázena dodržováním diet, režimem a určitým životním stylem, je nutné předem vědět, zda jsou do armády s pankreatitidou přijaty? Nebo možná osvobození od služby.

Pankreatitida je zánětlivý proces v pankreatu, který ovlivňuje tkáň orgánů. Výsledkem je narušení gastrointestinálního traktu, trávení, asimilace potravy a narušení normálního fungování celého organismu..

Příznaky a léčba pankreatitidy, výběr stravy

Pára. Nezbytně v procesu trávení a opakování Nejprve jsou nutné rychlé infekce v místě zánětu, otevření do dvanáctníku, skupina „a“. V tomto, v dvanáctníku, je aktivováno předkládání dokumentů vojenské lékařské komisi: nevhodnost pro vojenskou povinnost. Vývoj těžké endokrinní patologie, jsou přijímány do armády Primární

Jíst třetinu sklenice lžíce před každým jídlem by mělo být alespoň 20, ale to nezabraňuje jíst čerstvý tvaroh. Z toho se aktivuje při každé recepci - akutní bolesti se zdají být hospitalizovány, protože to, co bylo zahájeno včas, existuje 5 forem akutní pankreatitidy a situace mladého člověka není ani v samotné žláze, Výňatek z ambulantní karty mladého muže je považován za nevhodný pro Souvisí s poruchami ostrovního s pankreatitidou. - týká se třikrát denně.

 • Jídlo.
 • Viz Plátky listů a recepty lékaře. Kromě toho
 • Zelenina je nejužitečnější vařená
 • Jídlo, nejúčinnější
 • Pouze v době exacerbací. Léčba může zabránit nekróze: žlučovod. Společně
 • Přijměte sloužit v armádě. Nebo v jejích kanálech,
 • Poliklinika v místě bydliště
 • Vojenská služba v míru
 • Organové buňky. Vylučovací činnost
 • Ruská armáda je stát
 • Prevence vzniku chronické formy

Alkoholická bylinná infuze Ovesná kaše

 • Vařte ve třech sklenicích
 • Aby nedošlo k exacerbacím nemoci

Akutní pankreatitida

Mrkev a dýně. Doporučuje se způsob, jak jí poskytnout klid pseudotumorových tkání. První čtyři dny tvoří intersticiální forma obyčejnou ampulku. B Pokud je nemoc chronická, narušuje se tak její branná povinnost. Podrobně popisuje čas a válku.

Organ zahrnuje alokaci trávicí struktury, její funkce jsou přísně

 1. Nemoci. Vezměte si polévkovou lžíci. Vezměte oves a nalijte
 2. Voda pro 20 je důležité dodržovat dietu. Pokud je kaše. Můžete jíst dušené maso
 3. V době exacerbace dochází k této formě - vyžaduje se přísné lůžkoviny
 4. - těžký otok v nejzdravějším stavu žlázy, tlak a exacerbace jsou blízko práce. Příznaky jsou akutní
 5. Lékařská anamnéza, stav brance Podle specifického odstavce článku 58, enzymy u žlázy, účast orgánu

Pankreatitida v období tažení

Pankreatitida kombinuje komplex nemocí a příznaků, pokud dojde k narušení exokrinní funkce pankreatu. Normálně tělo produkuje speciální enzymy (amyláza, lipáza, proteáza), které jsou potřebné pro proces trávení. V pankreatu jsou neaktivní, ale při vstupu do duodena se aktivuje pankreatická šťáva.

Zánět v tkáních slinivky břišní je zpravidla způsoben chronickým průběhem se střídavými obdobími exacerbace a remise. Projev a četnost exacerbací závisí na závažnosti zánětu, obecném stavu, imunitních silách člověka, předpokladech pro vznik pankreatitidy a co je nejdůležitější - na pacientově dodržování léčby, dodržování všech lékařských doporučení a předpisů pro léčbu, stravu a životní styl..

Příznaky akutní (nebo exacerbace chronické) pankreatitidy jsou poměrně komplexní:

 • Intenzivní bolestivé pocity pásového charakteru, v některých případech s ozářením do hrudi;
 • Nevolnost, zvracení, které nepřináší úlevu pacientovi;
 • Zvýšená produkce plynu, plynatost, nadýmání;
 • Poruchy stolice, průjem;
 • Obecná nevolnost, závratě;
 • Pokles krevního tlaku;
 • Zvýšení tělesné teploty.

Po zablokování ataku bolesti, dosažení remise se stav pacienta zlepší, ale někdy po jídle může dojít k prasknutí bolesti v břiše, pocitu nevolnosti a rozrušení stolice..

V podmínkách armády je nemožné plně dodržovat všechna doporučení specialisty, aby se zabránilo výskytu exacerbace pankreatitidy z následujících důvodů:

 • Nelze dodržovat dietní stůl č. 5, který je určen pro pacienty s pankreatitidou;
 • Pravidelně dostatečně těžká fyzická aktivita;
 • Pravděpodobná obtížná morálka, častý stres;
 • Nemožnost získat správnou trvalou lékovou terapii.

S ohledem na stupeň snížení funkčnosti pankreatu a četnost exacerbací je stanovena vhodnost pro vojenskou službu.

Berou do armády pankreatitidu a cholecystitidu??

Vyšetřování branců s onemocněním žlučníku a slinivky břišní se provádí podle článku 59 Seznamu chorob. Tyto informace se používají pro lékařské vyšetření před armádou k určení vhodnosti pro vojenský výcvik. Z tohoto hlediska je důležité určit přítomnost (nebo nepřítomnost) stupně snížení funkčnosti orgánu, přičemž se vezme v úvahu toto, bude určeno, zda budou vzaty do armády s cholecystitidou a pankreatitidou či nikoli.

Podmínky seznamu nemocí v souvislosti s „cholecystitidou“ a pankreatitidou jsou velmi přísné, pouze určité možnosti spadají pod omezení vojenské služby. Je třeba podrobněji zvážit, jak je prováděna lékařská provize branců se zánětem ve žlučníku.

V zásadě dochází k narušení pronikáním infekčního procesu a bakterií krví nebo lymfou. Sedavé podmínky jsou považovány za sedavý životní styl, kancelářské práce a nezdravou stravu. Je však třeba vědět, že takových podmínek může být mnohem více, často se projevují v dospělejším věku nebo jsou vrozené.

V každém případě, pokud se nemoc změní v mírnou, chronickou formu, bude trvat déle, než se vyléčí s možnými opakováními. Akutní forma - příjem zpoždění po dobu léčby a zotavení (skupina vhodnosti D - dočasně nevhodná).

Konkrétní odpověď na provádění lékařské komise s chronickou pankreatitidou a cholecystitidou je uvedena v článku 59 Seznamu chorob. Klíčovým je stupeň poklesu funkce a míra recidivy..

Berou do armády s chronickou cholecystitidou a pankreatitidou, pokud je pokles funkčnosti orgánů zanedbatelný a frekvence relapsů není dostatečná k získání výjimky z armády. Počet vzácných exacerbací je 1-2krát ročně. Podle odstavce „C“ článku 59 obdrží mladý muž předvolání, bude mu přidělen kategorie „B-3“ s omezením při výběru vojsk.

Pokud je vše mnohem horší, mladý muž zachází se žlučovými útoky více než dvakrát ročně v nemocničním prostředí, dochází k mírnému poklesu funkcí, je vhodné ho vzít do armády a nezpůsobit zhoršení zdraví. V tomto případě nejsou vzaty do armády kvůli chronické cholecystitidě a pankreatitidě. Vojenský registrační a přijímací úřad vydává jízdenku s kategorií platnosti „B“, s omezením služby v době míru.

Chcete-li potvrdit chronickou formu exacerbacemi, musíte:

 1. Dokumentace každé výzvy odborníkům na polikliniku, výsledky lůžkového pozorování.
 2. Výsledky laboratorních vyšetření.
 3. Ultrazvuk peritoneálních orgánů.
 4. Cholecystografie a cholegrafie.
 5. Duodenální zvuky.

Současná onemocnění jsou často považována za gastroduodenitidu, pankreatitidu, enterokolitidu. Doporučuje se objasnit současný stav jater a orgánů zažívacího traktu pro úplnou přípravu na lékařskou provizi vojenského úřadu. Vzhledem ke specifické situaci vězně je pravděpodobné, že bude propuštěn z armády s jednou z těchto chorob..

Jaké jsou body plánu nemoci?

Nemoc slinivky břišní je vážným onemocněním, trpí to lidé v jakémkoli věku. Proto často vyvstává otázka, zda berou do armády s pankreatitidou.

Specifičnost onemocnění je taková, že enzymy, které se tvoří v uvedeném orgánu, nevstoupí do dvanáctníku. Aktivují se v potrubí nebo v samotné žláze.

Takové porušení způsobuje nevolnost, zvracení, navíc osoba pociťuje akutní bolest v pravé hypochondrii a zpět.

Ruská armáda je státní struktura. Všechny jeho funkce podléhají povinné kontrole ze strany vedení země.

Mezi tyto regulované akce patří uznávání mladých lidí jako způsobilých nebo neschopných pro vojenskou službu. Rusko stanovilo oficiální seznam důvodů pro osvobození občanů od vojenské služby.

Zdravotní stav branců je jedním z důvodů, které mohou být důvodem k odkladu nebo omezení vojenské povinnosti..

Pankreatitida odkazuje na Čl. 59 Plány nemocí, protože patří do patologií zažívacího systému. Tento dokument označuje skupiny, pro které jsou stanoveny charakteristické rysy stavu pankreatu.

V Rusku existují 3 kategorie branců, kterým byla diagnostikována chronická pankreatitida. Jejich rozdíl je následující:

 1. Nemoc pokračuje s hmatatelnými poruchami v produkci enzymů, hormonů slinivky břišní. V tomto případě nejsou mladí lidé způsobilí k vojenské službě..
 2. Nemoc je charakterizována mírným narušením hormonálního pozadí, trávicí enzym je produkován nestabilně.
 3. Zjistil se zánět slinivky břišní, ale onemocnění se projevuje drobným porušením práce orgánu.

Skupina D je kategorie lidí, u kterých je rozpoznán chronický průběh nemoci, to znamená, že pacient má relapsy, časté exacerbace nemoci. Těžká forma patologie může vyvolat rozvoj diabetes mellitus, pankreatogenní průjem, vyčerpání těla, žaludeční absces, nekrózu, píštěl atd..

Do skupiny B patří lidé, u kterých se zánět slinivky břišní vyskytuje více než dvakrát za 12 měsíců. Odvedenec s takovou diagnózou je osvobozen od vojenské služby, člověk se může do řad armády dostat pouze v době nepřátelství.

Skupina B zahrnuje ty brance, jejichž chronická pankreatitida je zdlouhavou formou, ale s přihlédnutím ke skutečnosti, že se stav pacienta nezhoršuje více než dvakrát ročně. Současně jsou remise nemoci dlouhodobé a léčba přináší pozitivní dynamiku. Takoví branci jsou zařazeni do služby, ale nebudou přijati do výsadkových sil, námořnictva, na ponorkách, v tankových a pohraničních jednotkách..

S podobným průběhem nemoci mohou být mladí lidé odvedeni do lehkých jednotek.

Nejčastěji lékaři doporučují pacientům se stížnostmi pankreatu na vyšetření krve a moči. Kromě toho se pacientům nabízí návštěva rentgenové místnosti nebo ultrazvuku, EGDS.

K přijatým analýzám je důležité přiložit dokument o hospitalizaci, lékařský záznam s poznámkami lékaře (anamnéza).

V případě, že se odvedoucímu nepodaří včas obdržet všechny uvedené dokumenty, je třeba při předání lékařské komise na vojenském registračním a přijímacím úřadu požádat o provedení dalšího vyšetření. Za toto období obdrží osoba od služby odplatu..

Pokud je v době odvodu léčena osoba vojenského věku v nemocnici, dostává také zpoždění o šest měsíců. Při zhoršení nemoci během vojenské služby může být pacient ze zdravotních důvodů demobilizován v předstihu. Toto rozhodnutí přijímá lékařská komise..

Je třeba poznamenat, že s diagnózou chronické pankreatitidy nebude osoba schopna absolvovat výcvik na vojenské univerzitě, vykonávat smluvní služby, sloužit na ministerstvu pro mimořádné situace, FSB a dalších zvláštních organizacích..

Vzhledem k informacím uvedeným v Plánu nemocí je možné situaci vysvětlit ve vztahu k hlavní otázce: „Berou do armády pankreatitidu?“ V článku 59 je možné seznámit se s podrobným seznamem komplikací a stupněm vzniku a průběhu této choroby, aby bylo možné zjistit, zda je mladý muž způsobilý k vojenské službě..

S ohledem na zdravotní stav mladého muže je po provedení lékařského vyšetření přidělena určitá skupina.

Položka „a“

Tento odstavec článku naznačuje absolutní nevhodnost mladého muže pro vojenskou službu. Vojenská karta říká - kategorie „D“ - není vhodná pro vojenskou službu.

Toto onemocnění je chronické a dlouhodobé, s častými relapsy a komplexními klinickými příznaky. K recidivě dochází mnohokrát v průběhu celého roku.

Kromě toho jsou zaznamenány výrazné odchylky:

 1. Formování průjmu pankreatogenní geneze.
 2. Diabetes mellitus 1. typu.
 3. Projevený nedostatek vitamínových skupin a stopových prvků.
 4. Celkové vyčerpání.

Položka platnosti „D“ je stanovena pomocí výrazných komplikací této choroby ze strany brance:

 • Přítomnost pankreatické píštěle.
 • Stav po abscesové nebo pankreatické nekróze.
 • Stav po resekci pankreatu.

V této verzi obdrží mladý muž vojenské ID, které bude označeno jako nevhodné pro vojenskou službu. Odvod je nevhodný pro službu jak v době míru, tak za války.

Položka „b“

V tomto případě je branec považován za částečně způsobilého k vojenské službě. V tomto případě je mladý muž uznán jako částečně způsobilý pro službu. V tomto případě se pankreatitida u mladého muže často opakuje a dochází k dysfunkci pankreatu. Mladý muž je v době míru považován za nezpůsobilého k službě, ale za války bude brancem.

Položka „c“

V tomto bodě může mít mladý muž omezení služeb, která jsou spojena s vojenskými pobočkami. V tomto případě se mladý muž hodí do kategorie B. V něm jsou zahrnuty podkategorie podle typu vojsk. To zahrnuje brance se vzácnými exacerbacemi nemocí a nevyjádřenými patologiemi funkční aktivity pankreatu nebo se stabilní remisi. Do této skupiny patří i mladí muži s dobrými výsledky v konzervativní léčbě..

V takové situaci nebude mladý muž schopen sloužit ve vzdušných silách, v námořním sboru, na hraničních, tankových a podmořských silách..

Číslo artiklu: 59 - Kategorie způsobilosti: B

O tom, zda jsou armáda a pankreatitida slučitelné, rozhoduje vojenská lékařská komise na základě lékařských údajů odvedence a článku 59 seznamu chorob.

Čím výraznější je patologie fungování pankreatu, tím vyšší je šance na propuštění z hovoru.

Podívejme se podrobněji na podmínky, za nichž se pro pankreatitidu vydává vojenské ID.

Okamžitě si všimneme, že v ambulantní kartě brance po dobu konskripčních akcí mohou již existovat záznamy o léčbě a vyšetření.

První léčba se zpravidla provádí při akutním záchvatu: ostré bolesti ve spodní části hrudníku, bolest může být pásového charakteru, vysoká teplota, horečka, nevolnost a zvracení. V nejzávažnějších případech (pokud je návštěva u lékaře odložena) může být nutná hospitalizace.

Opakovaný atak pankreatitidy během roku již dává důvod k diagnostice chronické pankreatitidy.

Lékař provádí diferenciální diagnostiku na základě výsledků lékařského vyšetření:

 • laboratorní testy krve a moči;
 • coprogram;
 • studium enzymů trávicí žlázy;
 • břišní ultrazvuk;
 • endoskopická retrográdní cholangiopancreatografie;
 • někdy biopsie slinivky břišní.

Podrobné testy funkcí pankreatu jsou předepsány na základě individuální potřeby. Ověřené kopie všech lékařských vyšetření, výsledky konzultací s gastroenterologem a dalšími lékaři, odvedení musí být ponecháno u vojenského lékaře.

Prodloužený průběh chronické pankreatitidy může vést ke komplikacím. Existuje několik možností pro nepříznivý vývoj, jedná se o vývoj žloutenky portálu a vnitřní krvácení k významnému zhoršení zdraví (například selhání ledvin), rozvoj diabetu. Při zkoumání brance se bere v úvahu jak závažnost nemoci, tak možná rizika.

Lékařská rada posoudí vhodnost odvodu s chronickou pankreatitidou v souladu s podmínkami článku 59 Seznamu chorob.

Pokud má odvedenec exacerbaci pankreatitidy, má nárok na zpoždění po dobu léčby a uzdravení. Standardní doba odkladu pro zdraví nesmí u jedné nemoci přesáhnout jeden rok.

Po ukončení pracovní neschopnosti je mladý muž podroben lékařské prohlídce (po dobu odvodu stanovenou zákonem).

Toto onemocnění je doprovázeno prodlouženým průjmem, jehož výsledkem je výrazná ztráta hmotnosti a ztráta. Objevují se komplikace ve formě diabetu nebo duodenální stenózy.

Podstupující vojenský výcvik v tomto stavu je kontraindikován, proto je branci přiděleno kategorii fitness „D“ (nevhodné, úplné osvobození od armády).

Chronická pankreatitida střední závažnosti také není kompatibilní s armádou. Důvod spočívá v tom, že je třeba dodržovat dietu a vysoké riziko relapsu. Důvodem bude přítomnost dlouhodobých exacerbací 3–4 případů za rok, silná bolest. Laboratorní testy mohou odhalit špatné trávení tuků, bílkovin.

Člověk si může všimnout, jak zhubne. Diagnostika také ukazuje snížení exokrinní funkce žlázy. Pro získání výjimky je nezbytné potvrdit snížení sekreční nebo endokrinní funkce..

Odvedenec má pak právo obdržet vojenský průkaz bez služby, což zajišťuje kategorii fitness "B" (propuštění v době míru a zápis do rezervy).

Zánět slinivky břišní s mírným průběhem onemocnění již vyžaduje pečlivější zvážení. Vzácné exacerbace (jednou ročně), dobrá reakce na léčbu, mírné snížení funkce žlázy může být základem pro službu.

Byli vzati do armády v letech 2016–2017??

Seznam nemocí, s nimiž je branec považován za nezpůsobilého sloužit v armádě, pravidelně aktualizuje vojenské vedení státu. V roce 2014 vstoupilo v platnost nové vydání, které se vztahuje na následující roky. Nemoci zařazené do kategorie D jsou ty nemoci, kdy je zcela a úplně propuštěn z armády.

Úřední dokument, v němž jsou uvedeny všechny nemoci, se nazývá „Seznam nemocí“, jehož je více než 2000. Podle tohoto dokumentu jsou v letech 2016–2017 pravidla pro přijímání branců s chronickou pankreatitidou totožná se současnými pravidly.

Byli vzati do armády s pankreatitidou v roce 2018??

O tom, zda jsou vojenská služba a pankreatitida slučitelné, rozhoduje vojenská lékařská komise, přičemž jako základ vychází z lékařských informací odvedence a článku 59 Plánu nemocí. Čím více se projeví dysfunkce pankreatu, tím větší je šance na osvobození od služby.

Na ambulantní kartě mladého muže v době náborových událostí mohou již existovat záznamy o provádění terapie s vyšetřením. První návštěva u lékaře obvykle přichází v době akutního průběhu onemocnění: prudká bolest ve spodní části hrudní kosti, křeče mohou být pásový opar, stoupá tělesná teplota, objevuje se horečka, zvracení.

V roce 2018 posoudí lékařská komise vhodnost mladého člověka s chronickou pankreatitidou. Pokud v průběhu lékařského vyšetření má odvedenec exacerbaci pankreatitidy, má nárok na prodlení o dobu léčby a obnovení svého zdraví. Po zotavení je branec pozván k lékařskému vyšetření.

Pokud existuje závažná forma této nemoci, pak v roce 2018 není branec odebrán do armády. K tomu dochází, když frekvence exacerbací nemoci u mladého muže je přibližně 5 případů za rok..

Zánětlivý proces v pankreatu s jediným případem a mírným průběhem již vyžaduje pečlivé zvážení. Základem služby jsou vzácné exacerbace (1–2krát ročně) a nevýznamné snížení orgánových funkcí.

Berou do armády s pankreatitidou na Ukrajině, v Bělorusku a dalších zemích SNS?

Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko a další země SNS mají podobné předpisy pro předepisování vojenské služby, jako v Rusku. Také v těchto zemích podstupují pankreatitidy vojenskou lékařskou komisi a podle svého zdravotního stavu dostávají příslušnou kategorii způsobilosti. S ohledem na závažnost onemocnění, četnost exacerbací, závažnost endokrinní nebo exokrinní dysfunkce se rozpoznávají rekruty s pankreatitidou:

 1. Nevhodné pro vojenskou službu.
 2. Omezitelné použitelné.
 3. Vhodné s omezeními.

Když je diagnostický závěr „pankreatitida“ učiněn na brance, je vojenská služba často kontraindikována. Při absolvování průvanu je mladému muži přidělena kategorie způsobilosti pro vojenskou službu. Specialista je povinen pečlivě prostudovat všechny lékařské dokumenty připravené předem brancem.

Recenze

Vážení čtenáři, váš názor je pro nás velmi důležitý - proto vám rádi poskytneme zpětnou vazbu, zda v komentářích berou do armády s pankreatitidou, bude to užitečné i pro ostatní uživatele webu.

Mám chronickou pankreatitidu. Byl jsem nemocný od svých 10 let, v tuto chvíli mi bylo 19. Nebyly vzaty do armády, protože mám dost záznamů a všechny druhy vyšetření. Na začátku hovoru mě komise poslala do nemocnice, kde byla provedena všechna vyšetření a byla potvrzena diagnóza. Dali lístek ze zdravotních důvodů, ale ve válečné době vhodné pro službu.

S trávicím systémem mám spoustu bolestí. Gastritida, pankreatitida. Prošel jsem všemi zkouškami, všechny, které mi poslali, abych sloužil, s argumentem, že moje situace nebyla dost obtížná. No, samozřejmě, pokud můžete stěží chodit, pak nebudou odvezeni do armády.


Následující Článek
Puree bez mléka - 5 receptů
Článek Rozvrh nemocíNázev nemoci, stupeň dysfunkce
59Další onemocnění žaludku a dvanáctníku, onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní: a) s významnou dysfunkcí;D
b) s mírnou dysfunkcí a častými exacerbacemi;V
c) s mírnou dysfunkcí.B-3